I+D I CONTROL DE QUALITAT

El color estudiat i controlat rigurosament

A ColorQuímica contem amb una molt llarga experiència dedicada a donar solucions innovadores per a millorar la qualitat i la percepció del producte final acolorit.

Treballem amb la tecnologia més avançada per a la mesura del color. Disposem també de cambres d’envelliment accelerat que ens permeten avaluar la resistència a la llum i a la intempèrie, i tenir així un control exhaustiu de les nostres formulacions un cop aplicades en el producte acabat.

Confiar en ColorQuímica permet als nostres clients una producció de molt alta qualitat. Els nostres filtres de qualitat estan especialment dissenyats per a la detecció i correcció de possibles desviacions i la millora constant dels processos.